Snabb test

Test typ
Webbplats    
Ping
HTTP
HTTPS
DNS
FTP
SSH
SMTP
POP3
IMAP
MYSQL
SSL
TLS
TCP

Test från
Accesskod (numerisk)

Starta övervakning nu

Vill du:

  • Övervaka din server 24 x 7 x 365?
  • Få nedtids larm via SMS och E-post?
  • Få månadsvis upptids rapporter?