Hur det fungerar

Att komma igång & konfiguration

Att börja med ACES är enkelt. Använd vår intuitiva Web-baserade kontrollpanel, skriv in den URL du vill övervaka (t.ex. https://www.yourdomain.com), och välj övervaknings intervallen (t.ex. 1 minut). Övervakningsintervallen representerar hur ofta vi kommer att kontrollera att websiten är online och svarar korrekt. Ju mindre intervall, desto mindre frekvent kommer vi att kontrollera din website.

Nästa steg, lägg till E-post SMS och pushkontakter för att bli meddelad vid avbrott Vi skickar en E-post eller textmeddelande till dessa kontakter varje gång det är ett avbrott på din URL, så att du omedelbart får reda på om din webbplats går ned

Övervakning och meddelanden

Vår övervakningsteknologi är fullt redundant och distribuerad globalt Varje övervakningsplats är placerad i ett data center av företagsklass och utrustad med högpresterande hårdvara

För varje övervakningsintervall (varje gång vi kontrollerar din webbplats) skickar vi en förfrågan från en slumpvis vald övervakningsstation Om vi upptäcker att din webbplats är nere, kontrollerar vi omedelbart från en andra plats Om den platsen bekräftar avbrottet meddelar vi ditt kontos SMS och E-post kontakt om avbrottet Användandet av flera platser för övervakning eliminerar falsklarm och bekräftar kvaliteten av våra resultat

Rapporterar

En av våra mest kraftfulla funktioner är vår interaktiva rapportverktyg Du har åtkomst till rapporter från vår webb-baserade kontrollpanel Vi kan också automatiskt E-posta rapporter till dig, beroende på dina val Dessa grafiska och textbaserade rapporter är användbara för att lösa problem, söka efter trender i webbplatsens prestanda eller att övervaka uppfyllande av tillgänglighetslöften från din tjänsteleverantör

Vi erbjuder också en unik publik rapport funktion som tillåter dig att dela med dig av realtids baserade resultat av vår övervakning publicerat på din webbplats Genom att visa en publik rapport, kan du oberoende visa din garantiuppfyllnad till dina besökare och kunder Du kan konfigurera en publik rapport i din webb-baserade kontrollpanel