Γρήγορος Έλεγχος

Τύπος Ελέγχου
Website    
Ping
HTTP
HTTPS
DNS
FTP
SSH
SMTP
POP3
IMAP
MYSQL
SSL
TLS
TCP

Κάνει έλεγχο από
Κωδικός Πρόσβασης (αριθμητικός)

Ξεκινήστε τον Έλεγχο Τώρα

Θέλετε να:

  • Ελέγχετε το website ή τον server σας 24 x 7 x 365;
  • Λαμβάνετε ειδοποιήσεις διακοπής λειτουργίας με SMS και email;
  • Λαμβάνετε μηνιαίες αναφορές χρόνου απρόσκοπτης λειτουργίας;