Έκπτωση

Ποσοστό εκπτώσεων δίνεται με βάση το βασικό μηνιαίο τέλος. Όσους περισσότερους ελέγχους αγοράζετε, τόσο υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης θα έχετε.

Βασικό Μηνιαίο Δωρεάν Έκπτωση Ποσότητας
< USD $50.00 -
>= USD $50.00 2%
>= USD $100.00 5%
>= USD $250.00 10%
>= USD $500.00 12%
>= USD $1000.00 15%
>= USD $2500.00 17%
>= USD $5000.00 20%

Η έκπτωση συμβολαίου δίδεται, αν προπληρώσετε μεγαλύτερη περίοδο.

Περίοδος συμβολαίου Έκπτωση Συμβολαίου
Μηνιαία -
Τριμηνιαία -
Εξαμηνιαία 5%
Ετήσια 10%

Έκπτωση μεταπωλητή: Οι μεταπωλητές απολαμβάνουν επιπροσθέτως 10% έκπτωση επί των τιμών λιανικής.

Πολλαπλές εκπτώσεις θα παρέχονται ταυτόχρονα αν ικανοποιείτε πολλαπλές προϋποθέσεις.